Czy królewna Anna Wazówna uprawiała rośliny w pięknym ogrodzie?

  • Golub Dobrzyń – zwiedzanie średniowiecznego zamku
  • warsztaty muzealne
  • zabawy dawne z uczestnikami wycieczki
  • gra zamkowa