Naszą rolą jest nie tylko uczyć  ale również dążyć do rozwijania metod i instrumentów nauki. Nauka angielskiego wymaga zarówno dobrze przygotowanego programu, świetnego lektora, bogatych materiałów, jak również odpowiedniej MOTYWACJI. Dzięki dodatkowym warsztatom, pokazujemy naszym uczniom, że znajomość angielskiego jest im po prostu potrzebna – nie tylko dla lepszych ocen ale również do zabawy, komunikacji, poznawania świata. Dodatkowe warsztaty i eventy są atrakcyjnym elementem naszych kursów, ale  przede wszystkim są cennym elementem programu nauczania, która pozwala na praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności językowych w pozaszkolnej przestrzeni.